Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

SCIAS publica les seves memòries corporativa i de sostenibilitat de l'any 2022

25/07/2023 - 10:12

Els informes, disponibles a l'apartat de publicacions de la web, fan palès el compromís amb la transparència i l’entorn i aporten informació rellevant sobre la cooperativa.

Memòries corporativa i de sostenibilitat 2022 de SCIAS

Amb l’elaboració i publicació de les seves memòries anuals, SCIAS reforça el compromís de l'entitat amb la transparència i el desenvolupament sostenible, ja que posa a disposició pública una extensa recopilació d'informació clau sobre la seva activitat empresarial i les seves accions en matèria de responsabilitat social i mediambiental.

La memòria corporativa de 2022 proporciona una visió holística de l'empresa, incloent dades d’activitat, objectius assolits, reptes superats i iniciatives innovadores, que són d’interès tant per als socis i sòcies de la cooperativa com per al personal, els professionals sanitaris i altres públics interessats. Com demostra la memòria, l’Hospital de Barcelona i el conjunt de la cooperativa miren endavant amb optimisme, encarant nous projectes i assumint reptes de futur.

D'altra banda, la publicació de la memòria de sostenibilitat de 2022 és mostra del ferm compromís de SCIAS amb l'entorn i la societat. A través d'aquest informe, s'analitzen les accions i polítiques implementades per, amb la tornada relativa a la normalitat sanitària, seguir sent una organització responsable, tenir un menor impacte en el medi ambient, garantir les condicions de seguretat i benestar en el treball i reforçar el compromís social, entre altres aspectes.

Les memòries estan disponibles per a tothom, en català i en castellà, a l'apartat de publicacions de la pàgina web.