Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

El nostre és un sistema sanitari de marcat caràcter social, basat en el diàleg continu i el respecte mutu entre els/les professionals de la medicina i les persones usuàries, sense intermediaris, i en el qual ambdós tenen llibertat d'acció per organitzar-se i dret a participar en els òrgans de govern de les institucions.

Sota l'estructura de cooperatives obertes i democràtiques, s'aconsegueix organitzar un sistema sanitari participatiu, amb gestió transparent i professionalitzada, que obté bons nivells de satisfacció d'ambdós protagonistes de la medicina: persones malaltes i professionals de la salut.