Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Ser soci/sòcia a SCIAS

Ser soci/sòcia de SCIAS significa formar part d'una cooperativa que proporciona unes instal·lacions assistencials excel·lents, significa tenir dret a ser ingressat/da a l'Hospital de Barcelona per rebre assistència hospitalària amb la cobertura de la pòlissa d'Assistència Sanitària.

 

Els socis de SCIAS tenen dret a:
Habitación de hospital

Una habitació gratuïta per a la persona acompanyant en cas d'ingrés en unitats especials.

Monedas

Tarifes especials en períodes de carència o en patologies no cobertes per Assistència Sanitària (estètica).

Bolsa compra

En cas d'ingrés a l'Hospital de Barcelona per motiu de traumatologia o ortopèdia, SCIAS l'obsequia amb unes crosses, si són prescrites, en el moment de l'alta i sortida de l'hospital.

Camara y fotos

Obsequi de dues fotografies dels nadons fills/es de persones sòcies de SCIAS nascuts a l'Hospital de Barcelona.

Ajedrez

Com a propietaris/àries de la cooperativa, les persones sòcies de SCIAS tenen dret a participar tant el els seus òrgans de govern com en les activitats que la institució organitza en l'àmbit social (Activitats de l'Àrea de Participació).