Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

SCIAS celebra la seva assemblea general ordinària

14/06/2023 - 09:12

Les persones sòcies de la cooperativa es reuneixen en el màxim òrgan de decisió de l’organització.

Assemblea SCIAS 2023

El passat 10 de juny va tenir lloc a Barcelona l’assemblea general ordinària de SCIAS on, amb igualtat de participació, les persones que formen part de la cooperativa assisteixen per donar sentit al model de cooperativisme sanitari de què és exemple. Prèviament, a les assemblees preparatòries, socis i sòcies escullen els compromissaris i s’estableixen els preacords oportuns segons les demarcacions i sectors corresponents.

Conduïda per la presidenta de la cooperativa, M. Àngels Font, l’assemblea té com a principals funcions censurar la gestió global, distribuir excedents, aprovar els comptes anuals, escollir els membres del Consell Rector i d’altres òrgans i, si s’escau, modificar els estatuts socials o diferents reglaments. És, per tant, el màxim òrgan de govern de SCIAS, si bé no té caràcter executiu. En aquesta edició, ja sense restriccions als actes presencials, la trobada es va desenvolupar segons el previst.