Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

La primera Assemblea telemàtica de la història de SCIAS

12/07/2021

Sota la situació de pandèmia, la nostra entitat es va adaptar a noves formes de participació.

assemblea virtual

El 31 d'octubre de 2020, degut a la situació sanitària de pandèmia, per primer cop en la història de SCIAS es va organitzar una Assemblea General en format mixte, a la qual les persones compromissàries podien triar assistir de forma presencial o connectant-s'hi telemàticament.

En una proporció aproximada del 30% de persones compromissàries presencials, que van ser ubicades en diferents espais en grups de 6, i el 70% connectades des dels seus domicilis, van seguir l'Assemblea sense complicacions i van prendre els acords habituals relatius al tancament de l'any fiscal.