Ofertes de feina

SCIAS - Hospital de Barcelona no ha realitzat cap oferta de feina personalitzada per correu electrònic.

SCIAS - Hospital de Barcelona has not sent any personalised job offer by e-mail.

Cooperativa subvencionada per l'ordre EMO 250/2013 per al foment de les empreses cooperatives (incorporació de socis de treball).