Nutrició

La Unitat de Dietètica forma part del Servei de Farmàcia. La majoria dels malalts ingressats s'alimenten per via oral. Les dietistes que la integren s'encarreguen de supervisar diàriament les dietes orals i l'alimentació enteral dels pacients.


L'Hospital de Barcelona disposa d'un Servei d'Alimentació propi que treballa amb 28 tipus de dietes diferents, que es preparen amb sal i sense sal, amb tres menús setmanals rotatoris que varien d'hivern a estiu.Les dietistes també indiquen, juntament amb els metges, l'aplicació de les diferents fórmules de nutrició enteral als pacients que les necessiten. Es lliuren diàriament identificades per pacient a les plantes d'hospitalització.