Infeccions Osteoarticulars

La Clínica d'Infecció Osteoarticular (CLIO) és un servei de suport als metges d'Assistència Sanitària per tractar els malalts amb infecció, atès pels membres del servei de Medicina Interna. Conjuntament amb el metge responsable del malalt, decidiran el tractament més adient en cada cas.