Consulta de l'embarassada de risc

Tots els obstetres d'Assistència Sanitària tenen a la seva disposició la Consulta de Medicina Interna per a l'Embarassada de Risc, com a suport en el tractament dels possibles trastorns i complicacions que poden aparèixer durant o a causa de l'embaràs com la diabetis i la hipertensió gestacionals, l'obesitat, l'eclàmpsia, etc. i per orientar futurs embarassos en dones amb malalties de base.


Aquesta consulta és atesa per metges internistes de l'Hospital de Barcelona.


CERI