Protocols Assistencials i Vies Clíniques

El Manual de Protocols de l'Hospital de Barcelona recull els processos d'actuació mèdica i d'infermeria que han estat normalitzats. El procés de normalització és realitzat per diverses comissions multidisciplinars directament relacionades amb el tema a què cadascun fa referència. 


Clicant sobre l'enllaç, accedirà a


l'INDEX DE PROTOCOLS I VIES CLÍNIQUES