COVID-19

capçalera coronavirus

INFORMACIÓ SOBRE EL CORONAVIRUS PER A PACIENTS I VISITANTS

L'Hospital de Barcelona segueix les directrius de les Autoritats Sanitàries i els protocols actualizats per a la prevenció i tractament de la COVID-19.

A continuació li fem un seguit de recomanacions que ens ajudaran a controlar la difusió de la infecció:

  • Només es permet un acompanyant per pacient i habitació.
  • No és recomanable la presència d'altres acompanyants en sales d'espera ni en d'altres zones dins del recinte de l'Hospital.
  • Renti's les mans amb freqüència amb aigua i sabó o amb un desinfectant alcohòlic.
  • A l'hora de tossir o esternudar, tapi's la boca i el nas amb la part interna del colze, o utilitzi un mocador d'un sol ús i rebutgi'l de seguida.
  • Mantingui com a mínim dos metres de distància amb les persones de fora del seu àmbit de convivència.
  • Procuri no romandre en llocs tancats i sense ventilació amb altres persones.
  • No es toqui els ulls, nas i boca, ja que podria transmetre's el virus, que és present a moltes superfícies.
  • Si té febre, tos i dificultat per respirar, i creu que ha pogut contraure la COVID-19, pot demanar consell mèdic als següents telèfons:
  • 93 280 33 66 Servei d'Urgències Domiciliàries d'Assistència Sanitària
  • 061 CatSalut Respon

Altres recursos sobre el coronavirus SARS-CoV-2

Moltes gràcies per la seva col·laboració.