Les al·lèrgies

Una al·lèrgia és una resposta exagerada de l'organisme quan entra en contacte amb substàncies o elements externs que generalment no són nocius ni afecten les persones no al·lèrgiques.

En els últims temps s'ha detectat un increment de les persones afectades per al·lèrgies en els països desenvolupats, fet que pot tenir diverses causes.

Per saber-ne més:

CANAL SALUT. Al·lèrgies

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

MedLine Plus