La nostra filosofia

El nostre és un sistema sanitari de marcat caràcter social, basat en el diàleg continuat i el respecte mutu entre els professionals de la medicina i els usuaris, sense intermediaris i en el qual uns i altres tenen llibertat d'acció per organitzar-se i dret de participar en els òrgans de govern de les institucions.


Sota l'estructura de cooperatives obertes i democràtiques, s'aconsegueix organitzar un sistema sanitari participatiu, amb gestió transparent i professionalitzada, que obté bons nivells de satisfacció per a ambdós protagonistes de la medicina: els malalts i els metges.


urna