Equip assistencial

 

La institució ha de garantir una assistència sanitària adequada al procés que pateix el malalt, d'acord amb els coneixements del moment. Per això, la institució ha de vetllar pels aspectes següents:

Respectar la llibertat d'actuació del metge i els professionals en el marc dels estàndards fixats per la comunitat científica i amb els mitjans disponibles.

Afavorir el treball en equip. Alguns treballs van trobar que l'única variable que explicava els millors resultats observats entre diferents unitats de cures intensives era la millor relació entre els membres de l'equip i el seu bon funcionament. En aquest sentit, l'Hospital afavorirà en tot moment les relacions entre professionals i procurarà el treball en equips multidisciplinars dirigits per un professional mèdic, dins del marc del nostre sistema.

Afavorir les relacions interpersonals tant dins del mateix equip com amb altres professionals, institucions i empreses.

Afavorir la fidelitat de l'equip al pacient i viceversa. Respectar i afavorir la relació metge-malalt.