Consentiment informat

Abans d'iniciar qualsevol procediment, el seu metge l'informarà i li aclarirà tots els dubtes que vostè li plantegi.

Després, li demanarà que signi el document de consentiment informat corresponent a la intervenció que li hagi de realitzar, d'acord amb el que estableix la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent a la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació sanitària.

La casella de l'esquerra conté una llista de categories que agrupen els documents específics de cada procediment per especialitats o tipus de procediments.

Algunes societats científiques també ofereixen els seus propis documents per a les intervencions més habituals de la seva especialitat.
Per accedir-hi, cliqui sobre el nom de la societat.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL DOLOR

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIRUGÍA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOLOGÍA MÚSCULO ESQUELÉTICA