Comitè d'Enllaç d'Oncologia

La funció del CEO és coordinar l'actuació de tots els professionals necessària per a una adequada atenció del càncer, de forma que els pacients tinguin les millors oportunitats possibles. Actualment, quatre grups multidisciplinars es reuneixen setmanalment per analitzar tots els casos.

L'opinió d'aquests comitès pot ser sol·licitada per qualsevol dels metges del quadre facultatiu d'Assistència Sanitària.

Tumors toàcics, melanomes, sarcomes i tumors hematològics (Dilluns)

Dr. E. Saigí President. Coordinador Pla Oncològic AS
Dr. E. Carcereny, Dra. M. Ferrer, Dra. E. García Oncologia
Dr. C. Solduga Radiodiagnòstic
Dr. J. Moya, Dr. R. Ramos, Dra. R. Saumench Cirurgia Toràcica
Dr. A. Navarro Radioteràpia
Dr. X. Sanz Medicina Interna
Dr. X. Puig Patologia
Dra. N. Rodón Biopatologia Molecular
Dr. P. Barrios, Dr. J. Borràs Cirurgia General
Dra. A. Méndez Pneumologia
Dr. C. Humet Direcció Mèdica HdB
Sra. M. Espases Secretària. Supervisora d'Oncologia

Tumors ginecològics, de mama i de cap i coll (Dimarts)

Dr. E. Saigí President. Coordinador Pla Oncològic AS
Dr. M.A. Seguí, Dr. R. Villanueva, Dra. E. Zamora Oncologia
Dr. X. Puig Patologia
Dr. I. Toscas, Dra. Y. Luis Radioteràpia
Dr. C. Humet Direcció Mèdica HdB
Sra. M. Espases Secretària. Supervisora d'Oncologia

Tumors genitourinaris, del sistema nerviós central i de tiroides (Dimecres)

Dr. E. Saigí President. Coordinador Pla Oncològico AS
Dr. E. Gallardo, Dra. C. Suárez Oncologia
Dr. Trías Patologia
Dra. S. Jorcano, Dr. Miralbell Radioteràpia
Dr. J.M. Banús, Dr. L. Cecchini Urologia
Dr. C. Humet Direcció Mèdica
Sra. M. Espases Secretària. Supervisora d'Oncologia

Tumors digestius (Dijous)

Dr. E. Saigí President. Coordinador Pla Oncològic AS
Dr. F. Losa, Dr. R. Villanueva, Dra. E. García, Dra. M. Ferrer Oncologia
Dr. X. Puig Patologia
Dra. N. Rodón Biopatologia Molecular
Dr. I. García Radioteràpia
Cr. C. Solduga Radiologia
Dr. X. Sanz Medicina Interna
Dra. Moragas Medicina Nuclear
Dra. M. Montes Farmàcia
Dra. S. Bonilla, Dra. R. Delgado Assistència Sanitària
Dr. C. Humet Direcció Mèdica
Sra. M. Espases Secretària. Supervisora d'Oncologia