Atenció al pacient pluripatològic (PAPPA)

L'excessiva compartimentació del coneixement per especialitats ha suposat un gran avanç en el diagnòstic i el tractament de moltes malalties, però es mostra ineficaç i ineficient en l'atenció del malalt crònic pluripatològic.


L'objectiu del PAPPA és adequar l'atenció sanitària que reben els pacients crònics, treballant sota una visió holística de la persona malalta i adequant els recursos a les necessitats amb criteris de sentit comú. El PAPPA visita i tracta els seus pacients a domicili per tal d'estalviar-los trasllats a l'hospital.


mans avi-infermera