Oncologia d'Alta Especialització

El Servei d'Oncologia funciona amb professionals altament especialitzats en cada tipus de tumor, que proporcionen als seus pacients la millor atenció possible segons els coneixements actuals.

Cirurgia oncològica de tercer nivell:

  • Cirurgia hepàtica
  • Cirurgia maxil·lofacial
  • Quimioembolització hepàtica
  • Radiofreqüència de tumors
  • Resecció làser vies respiratòries
  • Transanal Endoscopic Microsurgery (TEM)
  • Cirurgia del càncer vesical amb fluorescència
  • Cirurgia del càncer ginecològic
  • Cirurgia radical en carcnomatosi peritoneal
  • Cirurgia dels tumors del sistema nerviós central amb fluorescència

alta_especialitzacio