Qualitat

El Laboratori utilitza diverses eines per garantir una qualitat òptima en els resultats del seu treball:

  • Participació en tots els programes de qualitat analítica que depenen de la Generalitat de Catalunya.
  • Programa de valors crítics: quan es detecta un resultat en una analítica que pugui representar un compromís per a la salut del pacient, s'activa un protocol per assegurar la instauració de mesures per part del metge responsable.
  • Anàlisi de cost per procés: periòdicament s'estudien i es controlen els costos de diferents processos per evitar desviacions i aconseguir la millor relació cost-efectivitat.