Instal·lacions

NOUS QUIRÒFANS
10 quiròfans a la planta 1a
15 boxs de cirurgia ambulatòria
4 quiròfans a la 2a planta
Àrea de reanimació postquirúrgica


HORARI DE FUNCIONAMENT
Cirurgia programada: Dill a div, 8 a 22 h. Diss, 8 a 15 h.
Cirurgia urgent: les 24 hores del dia.


TEMPS MÀXIM DE REALITZACIÓ DE LA CIRURGIA
Intervencions programades: entre 15 i 18 dies
Cirurgia del càncer: inferior a una setmana
Urgent: el mateix dia


instal_quir