Bioquímica

Al Laboratori de Bioquímica s'hi realitzen les anàlisis bioquímiques sol·licitades pels metges per al tractament i diagnòsti dels seus pacients.