Nutrició parenteral

Quan un pacient, a causa de la seva malaltia, no pot rebre nutrició per via oral o enteral, el Servei de Farmàcia li calcula i prepara, en condicions d'esterilitat i d'acord amb les seves necessitats, una fórmula de nutrició per via intravenosa que l'ajuda a millorar el seu estat nutricional i la seva malaltia.

L'any 2016 es van preparar 1.559 unitats de nutrició parenteral.