Informació sobre medicaments

El pacient rep informació de la seva farmacoteràpia diàriament mentre és ingressat a l'Hospital: els medicaments que té prescrits, la seva acció terapèutica, les dosis i la freqüència.

També rep informació específica dels medicaments de més risc quan els té pautats.

El Manual d'Ús de Medicaments conté 36 capítols amb diferents aspectes del maneig dels medicaments a l'Hospital de Barcelona.Més informació sobre medicaments: