Altres especialitats

L'Hospital de Barcelona funciona amb un sistema de lliure elecció de metge, que permet que cada pacient sigui atès pel metge que ell mateix ha triat entre els del quadre mèdic d'Assistència Sanitària.

El centre compta amb una sèrie de serveis mèdics que donen suport a la feina d'aquests metges que hi porten els seus malalts per atendre'ls.

SERVEIS PROPIS

METGES CONSULTORS