Admissió en el programa

La inclusió en el PAPPA vindrà determinada per la visita d'un dels membres del programa, que avaluarà el malalt i emetrà un informe.


Entre d'altres, el pacient haurà de complir les següents condicions:

  • Patir una malaltia crònica
  • Disposar d'un cuidador al domicili
  • Viure a la ciutat de Barcelona o a l'àrea metropolitana

happy-old-woman