NOVA SALA D'HEMODINÀMICA

Dins de les obres d'actualització del servei d’Exploracions Complementàries que s'han dut a terme darrerament s'hi troba la reforma de la sala d'hemodinàmica. Per tal d'adaptar-la a les necessitats del servei i dotar-la de més seguretat, s'ha automatitzat la porta d'accés a l'àrea, s'ha panelat tota la sala i s'ha remodelat la zona d'emmagatzematge, entre d'altres actuacions.