Atenció neonatal continuada

Prematuritat i baix pes en néixer

La Unitat Neonatal disposa dels recursos humans i tècnics per atendre els prematurs, des de les 24 setmanes de gestació, a partir dels gairebé només 500 grams de pes.

 

Aquesta unitat està preparada per tractar la dificultat cardiorrespiratòria, per al control de la neurologia neonatal i per a la realització de cirurgia neonatal.

 

També disposa de servei de Fisioteràpia, suport psicològic i religiós, així com seguiment neonatal del neurodesenvolupament.

 

incubadora-fisio