Hospitalització pediatria

L'àrea d'hospitalització pediàtrica, disposa d'habitacions individuals adaptades per a l'ingrés de nens i adolescents fins als 18 anys, amb llit d'acompanyant.


Els nens ingressen des del servei d'admissions de l'hospital de forma programada o bé des del Servei d'Urgències Pediàtriques. Durant l'hospitalització, seran atesos per l'equip de pediatres durant les 24 hores del dia, en estreta col·laboració amb diferents especialistes per als casos que ho necessitin.


Som conscients de la importància que té la família en les cures del nen hospitalitzat, i per això se'ls anima a compartir informació i a fer preguntes dels dubtes que puguin tenir en qualsevol moment. L'equip de pediatres de l'hospital estarà en contacte amb el pediatre de capçalera per comentar l'evolució del nen i assegurar una correcta assistència després de l'alta.


passadis-ucies-ped