Microbiologia

El Laboratori de Microbiologia estudia i analitza els microorganismes que causen les infeccions perfacilitar als profesionals clínics les dades necessàries per al tractament dels pacients.