Hematología

El Laboratori d'Hematologia és responsable del programa d'autotransfusió, del subministrament d'hemoderivats i de la tutela del programa de donació de sang de cordó.