Intervencions quirúrgiques d’Alta Especialització
Les instal·lacions i els professionals de l'Hospital de Barcelona estan preparats per abordar intervencions quirúrgiques complexes i d'alta especialització:
 • Cirurgia valvular i by-pass coronari
 • Inserció d'stent en artèria coronària
 • Cirurgia oncològica complexa: 
  • Cirurgia toràcica
  • Cirurgia del pàncrees
  • Cirurgia hepàtica
  • Citoreducció quirúrgica radical amb HIPEC
  • Cirurgia de l'esòfag
  • Cirurgia maxil·lofacial
  • Quimioembolització hepàtica
  • Radiofreqüència de tumors
  • Resecció làser vies respiratòries
  • Transanal Endoscopic Microsurgery (TEM)
  • Cirurgia del càncer vesical amb fluorescència
  • Cirurgia del càncer ginecològic
  • Cirurgia radical en carcinomatosi peritoneal
  • Cirurgia dels tumors del sistema nerviós central amb fluorescència