Cobertura de material sanitari i altres informacions

Cobertura de material sanitari

Li recordem que alguns materials d'ús sanitaris no estan coberts per la pòlissa d'Assistència Sanitària Col·legial que vostè té contractada i que, si han de ser utilitzats en el seu cas, vostè haurà de fer-se càrrec del seu cost. La decisió sobre la necessitat d'aquests materials correspon al metge o cirurgià responsable del seu cas i és a ell a qui li ha de demanar la informació pertinent.

El Servei d'Admissions es farà dipositari de les possibles factures de material que puguin presentar les empreses distribuïdores, i vostè n'haurà d'abonar l'import. Com a mecanisme de seguretat i verificació, li recomanem que no liquidi les factures a la seva habitació sinó que esperi a l'alta hospitalària i ho faci a través del nostre Servei de Caixa. Si les factures no arriben a l’hospital abans que vostè tingui l'alta, l'empresa distribuïdora es posarà en contacte directament amb vostè per fer el cobrament.

D'acord amb el Reial Decret 1616/2009 de 26 d'octubre, alguns d'aquests materials han de ser facturats directament al centre hospitalari, com és el cas dels marcapassos. Si vostè necessita algun material d'aquest tipus, en el moment de l'ingrés haurà de fer un dipòsit al Servei de Caixa per l'import aproximat del material previst i, en el moment de l'alta, se li cobrarà o retornarà la diferència, segons calgui.

Tanmateix, segons la Llei 7/2010 de 29 d'octubre sobre normativa tributària, no es poden fer pagaments en efectiu superiors a 2.500€, per la qual cosa li recomanem que prevegi la necessitat de transferències o pagament amb targeta bancària.

Obsequi de crosses

Si vostè és soci de SCIAS i amb motiu del seu ingrés li caldrà utilitzar crosses o bastons anglesos, l'oficina de l'SCA (Serveis Complementaris a l'Assistència) li les lliurarà gratuïtament. Consulti-ho a la supervisora de la planta.

Factures telefòniques

Les factures per trucades externes des del telèfon de l'habitació estan confeccionades amb els imports d'establiment de trucada i connexió més el cost del manteniment d'aquest servei. Li seran presentades pel Servei d'Admissions en el moment de l'alta.