Guia de Farmacoteràpia Oncològica

La Guia de Farmacoteràpia Oncològica és un recull de les pautes actualitzades de tractament mèdic dels diferents tumors en els diversos estadis en què es poden trobar.


S'actualitza de forma contínua incorporant-hi les novetats terapèutiques que han demostrat la seva eficàcia.


Aquesta guia és a disposició de tots els oncòlegs d'Assistència Sanitària.


Clicant sobre la imatge accedirà al text complet.


guia-farmaonco