Validació de Prescripcions Mèdiques

Totes les prescripcions de medicaments dels metges són validades per un farmacèutic i, després, dispensades.


L'any 2016 es van validar 291.639 prescripcions mèdiques.


AJUSTAMENT DE DOSIS

Els farmacèutics realitzen l'ajustament de les dosis de medicaments als pacients amb insuficiència renal o hepàtica. A més, s'ajusten individualment les dosis d'alguns medicaments més tòxics, com gentamicina, amikacina o vancomicina, mitjançant un programa informàtic