Programa de Qualitat

A totes les àrees de la farmàcia s'obtenen indicadors de qualitat que es vigilen mensualment. En general, es refereixen a un doble control de totes les preparacions que es realitzen.

També es controla la revisió de tots els caixetins preparats amb la medicació diària de cada pacient o l'obtenció de la taxa d'errors de medicació pels mètodes d'observació (vegeu gràfic adjunt) i comunicació, registre de reaccions adverses a medicaments i d'altres.