Preparació de fórmules

Amb l'objecte de poder dispensar medicaments que la indústria no prepara, i també adaptar-nos a les necessitats específiques dels pacients, s'elaboren fórmules estèrils i no estèrils. L'any 2015, a l'àrea de fabricació es van elaborar 9.417 unitats de medicaments.