Medicació oncològica

El Servei de Farmàcia realitza totes les preparacions dels medicaments per al càncer en cabina de seguretat biològica, que protegeix tant el medicament com la persona que el manipula. S'elaboren mitjançant un sistema informàtic de traçabilitat completa que controla per gravimetria les dosis que es preparen d'aquests fàrmacs. A més, es comproven els codis de barres que identifiquen el malalt i la preparació per garantir la seguretat del pacient en aquests tractaments de risc especial. L'any 2016 es realitzaren 7.859 preparacions de medicaments per al càncer.

Juntament amb els especialistes en Oncologia, ha elaborat i manté actualitzada la Guia de Farmacoteràpia Oncològica, que conté 295 protocols agrupats en 23 capítols segons el tipus de tumor.