Donació de sang de cordó

Si vol fer donació de la sang del cordó umbilical el seu nadó, l'Hospital té un acord amb dues organitzacions que disposen de l'Autorització Administrativa de la Direcció General de Recursos Sanitaris. Es pot adreçar a qualsevol d'elles:


L'Hospital de Barcelona col·labora amb el programa Concòrdia del Banc de Sang de Cordó de la Generalitat de Catalunya en la donació dirigida de sang de cordó.


Programa Concòrdia. Banc de Sang i Teixits


mare-nado