Donació de sang de cordó

L'Hospital de Barcelona té un acord de col·laboració amb el banc privat de sang de cordó VITA 34 (Secuvita).

També participa en el programa Concòrdia del Banc de Sang de Cordó de la Generalitat de Catalunya en la donació dirigida de sang de cordó. Programa Concòrdia. Banc de Sang i Teixits


mare-nado