Mesures per a la seguretat en cirurgia

La nostra preocupació per la seguretat del pacient ens ha dut a adoptar una sèrie de mesures destinades a minimitzar els riscos que tota intervenció quirúrgica pot presentar:

  • Protocol preoperatori
  • Classificació ASA del risc anestèsic
  • Llista de verificació preoperatòria (Check List)
  • Profilaxi antibiòtica
  • Profilaxi tromboembòlica
  • Control del dolor postoperatori
  • Test d'Aldrete
  • Control de la infecció
  • Protocols quirúrgics específics

detall_intervencio