Consulta de la Infermera Estomaterapeuta

La consulta de la infermera estomaterapeuta (infermera especialitzada en la cura de pacients ostomitzats) atén els seus pacients a l'Hospital de Dia, els ajuda a minimitzar els problemes a l'hora de reprendre la seva vida diària i a aclarir els dubtes sobre cures, material i possibles complicacions.