Oncologia

SERVEI D'ONCOLOGIA D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Assistència Sanitària disposa d'un servei propi d'oncologia per a l'atenció de tots els assegurats amb diagnòstic de càncer, ubicat a l'Hospital de Barcelona.