Activitat Assistencial
SERVEI D'URGÈNCIES DE
L'HOSPITAL DE BARCELONA

ANY 2018
Mitjana de temps d'espera  
36 minuts 
Mitjana diària de visites
139,7
Total visites de l'any
50.286
 
Total anual de visites per especialitat
Medicina interna 
18.989 
Traumatologia
 10.020
Cirurgia
8.363
Pediatria
8.497
Ginecologia i Obstetrícia
2.133
Altres especialitats
2.102
 
ucies-passadis-admin