Activitat Assistencial
SERVEI D'URGÈNCIES DE
L'HOSPITAL DE BARCELONA

ANY 2017
Mitjana de temps d'espera  
33 minuts 
Mitjana diària de visites
137 
Total visites de l'any
50.047
 
Total anual de visites per especialitat
Medicina interna 
18.612 
Traumatologia
 10.057
Cirurgia
8.235
Pediatria
8.704
Ginecologia i Obstetrícia
1.923
Altres especialitats
2.526
 
ucies-passadis-admin