Inici/ L'Hospital de Barcelona / L'Hospital de Barcelona

L'HOSPITAL DE BARCELONAL'Hospital de Barcelona és un hospital general on poden resoldre’s la majoria de problemes de salut que requereixen un ingrés hospitalari. Està organitzat i dotat per atendre els pacients en la fase aguda de la seva malaltia, només en règim d'hospitalització, per a la pràctica de cirurgia ambulatòria i d’urgències.

Els casos que requereixin atenció en règim de consulta externa, tant si són visites com exploracions, han de ser atesos a través de l’àmplia oferta de professionals i centres que Assistència Sanitària posa a disposició dels seus assegurats.

Es tracta d'un hospital de funcionament obert en què el malalt és atès pel metge que tria d’entre tots els del quadre facultatiu d'Assistència Sanitària. L’hospital disposa d'una plantilla mèdica que en garanteix el servei les 24 hores. Disposa de 300 llits en funcionament i atén uns 25.000 pacients hospitalitzats i ambulatoris, 50.000 urgències anuals i unes 70.000 visites del Servei d'Urgències Domiciliàries (SUD).