Inici / Altres serveis / Professionals / PROTOCOLS ASSISTENCIALS

PROTOCOLS
ASSISTENCIALS
DE L'HOSPITAL
DE BARCELONA


 
 
 
 
El Manual de Protocols de l'Hospital de Barcelona recull els processos d'actuació mèdica i d'infermeria que han estat normalitzats.
El procés de normalització és realitzat per diverses comissions multidisciplinars directament relacionades amb el tema a què cadascun fa referència. 
 
Clicant sobre l'enllaç, accedirà a